User Manual (အသံုးျပဳပံု)

  • 1. Entries - Order အမွာစာ မ်ား ၊ Customer မ်ားမွ ဆက္သြယ္စာ မ်ား၊ Online Shopping မ်ားအတြက္ Sale Report မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 2. Look & Feel တြင္ Theme Design မ်ား ၊ Website feature...
  • How to choose the Font Style Font Style ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ "Look & Feel" ကိုသြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ Style မွတဆင့္ လက္ရွိမိမိျပဳလုပ္ေနေသာအဆင့္မွ Font Syle ကိုေရြးခ်ယ္ႏ...
  • Header Area တြင္ ဓာတ္ပုံတင္မည္ ဆုိပါက " Edit Background Image " ကုိ ေရြးေပးပါ။ ဓာတ္ပုံ Size အေသးတင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ "Add/Edit Image "မွ တင္နုိင္ပါသည္။ ပုံမတင္ခ်င္ပါက ေဖာ္ျပထားသည့္အ...
  • Logo ဘယ္လိုထည့္မလဲ Logo (သို႔) လုပ္ငန္းသေကၤတဆိုသည္မွာ လူအမ်ားကသင့္ Logo ကိုေတြ႔လိုက္သည္ႏွင့္ သင့္ကိုမွတ္မိေနေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္။ website a...
  • ပုံမွာ ျပထားသည့္အတုိင္း " Look & Feel >> Side Background " သုိ႕သြားပါ။ ထုိ႕ေနာက္ Background ကုိႏွိပ္ပါ။ Background Image ကုိ သြားပါ။ အဲ့ဒီေနာက္ Edit ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ကုိယ္ပု...
  • Menu ဘယ္လိုထည့္မလဲ Menu တြင္"Main menu"ႏွင့္"Side menu" ဆိုၿပီး (2)ခုရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေတာ့ အတူတူဘဲျဖစ္ပါတယ္။ menu ထည့္ရန္ ပထမဆံုး ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ပံုမွာျပထားတဲ့အ...
  • သင့္ရဲ႕ Web Page ပုိမို လွပေစဖုိ႕ အတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း " Text Editor " ကုိ အသုံးျပဳျပီး ဖန္တီးနုိင္ပါသည္။ Webpage မွာ ဓာတ္ပုံထည့္ရန္အတြက္ Size က အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ပုံတင္တ...
  • Landing Page Landing Page ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ Promotion မ်ား၊ အထူးသတင္းမ်ား၊ေႀက္ာျငာမ်ား အတြက္အသံုးျပဳပါတယ္။ Landing Page ကိုထည့္ရန္ ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ "Landing Page" ကိုေ...
  • ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ " Add a menu " ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ " Photo Album " ကုိ ေရြးပါ။ " Menu Title " ၊ " Album Title " ႏွင့္ မိမိသိေစခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ စာသားကုိ ေဖာ္ျပေရးထည့္ေပးလုိ...
  • Link Menu ဆိုတာဘာလဲ Link menu ဆိုသည္မွာ သင္ကသင့္ရဲ့ website မွာ တျခား website တစ္ခု သို႔မဟုတ္ Facebook Pageေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လိုတဲ့အခါ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ website ထဲက promo...
  • " Text Menu " က ေခါင္းစဥ္ပဲ ရုိက္လုိ႕ ရပါတယ္။ ပစၥည္း အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကုိထည့္လုိ႕မရပါဘူး။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းသာ ေဖာ္ျပရန္အသုံးျပဳျပီး ၄င္း၏ေအာက္တြင္ Sub-Menu မ်ားအျဖစ္ " Child Menu ...
  • Tag Menu ဆိုတာဘာလဲ Tag Menu ကေတာ့ Shop XL Package အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ Tag Menu တြင္ အမ်ိဳးအစားတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ကိုႏွိပ္ပါ။ "Tag Menu" ကိုေရြးပါ။ Menu titl...
  • Webboard ကိုဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ Webboard ဆိုတာ ကိုယ့္ website ကို၀င္ေရာက္ေလ့လာတဲ့သူေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ့ customer ေတြနဲ႔ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အစရွိတာေတြ...
  • Webboards List ဆိုတာဘာလဲ Webboards List ဆိုတာ Webboardေတြအမ်ားႀကီးကို အစီအစဥ္က်ေအာင္ စုစည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Webboard ဆိုတာဘာလဲ သိဖို႔လုိအပ္လာပါၿပီ။ Webboard ဆိုတာ ကိုယ့္ we...
  • " Setting >> General >> Visitor " အဆင့္ဆင့္ သြားျပီးပါက Vistior Statistics ကုိ Enable လုပ္ေပးပါ။သင့္ Website ကုိဝင္ေရာက္သည့္ လူအေရအတြက္ သိရပါမည္။ " Visit History " ကုိ ...
  • Your Account Setting သင့္ website accountႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Setting ထဲမွာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ နည္းလမ္းကေတာ့ "Settings" ကိုသြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ "General" မွ "Account" သြားပါ။...
  • တစ္စုံတစ္ဦး ကသင့္ Website ေပၚမွာ ေၾကညာ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႕ Link Banner ျဖင့္ အခေၾကးေငြယူကာ ေၾကညာေပးလုိ႕ရပါတယ္။ Link Banner ကုိဖန္တီးမယ္ ဆုိရင္ " Add a widget >> Lin...
  • Contact Form ဆိုတာဘာလဲ Contact Form ဆိုသည္မွာ သင့္ရဲ့ website နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ့ customerေတြ၊ ၀င္ေရာက္ေလ့လာသူေတြက သင့္ရဲ့ form ကိုျဖည့္ၿပီးသင့္ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့အခါ သင္ကသူတို႔က...
  • သင့္အေနWebsite တြင္ ျပကၡဒိန္ ၊ နာရီ ၊ ဗြီဒီယုိ သုိ႕မဟုတ္ Animation မ်ားကုိ တင္ထားခ်င္ပါက Html code provider မ်ားမွ Code မ်ားကုိ ရယူျပီးထည့္နုိင္ပါသည္။ ပုံတြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း တစ္ဆ...
  • Search box ကိုဘာေၾကာင့္ ထည့္သင့္ပါသလဲ သင့္ရဲ့ website ထဲတြင္ Search box ထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္website ထဲ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူေတြက ရွာလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္မွ...
  • Member System ထားရွိျခင္းက သင့္ Website အတြက္ အျမဲတမ္း Customer ရရွိေစရန္ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ Web Page ေတြကုိ သင့္ Member ဝင္ေတြအတြက္ သပ္သပ္ ထားရွိနု...
  • Social Button ကိုဘယ္လိုထည့္မလဲ Social Buttton ကိုထည့္ရန္ ကိုႏွိပ္ပါ။ "Social Buttons" ကိုေရြးလုိက္ပါ။ ေရြးၿပီးသည့္အခါေအာက္ပါပံုအတိုင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ Social Buttons တြင္ထည့္လို...
  • သင့္ ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္ Website ေပၚတြင္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ခဲဲြဲျခားေဖာ္ျပလုိပါက Show Box ကုိ ဖန္တီးထားနုိင္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုထဲမွာ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုရဲ႕ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပနုိင...
  • Comment box ဘယ္လိုထည့္မလဲ Comment box ထည့္ရန္ ကိုႏွိပ္ပါ။ "Comments" ကိုေရြးပါ။ Comment box ကုိေအာက္ပါပံုအတိုင္းေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ Comment box တြင္ "Comments"ႏွင့္ "Facebook Commen...
  • မိမိ နွစ္သက္သည့္အတုိင္း စာရုိက္ထည့္နုိင္သလုိ Content Area ေနရာမွ Main Section ျဖင့္ အသုံးျပဳပုံတူပါသည္။ သူ႕ကုိ အသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ Text Editor ျဖင့္ အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။
  • Slideshow ဘယ္လိုျပဳလုပ္မလဲ Slideshowျပဳလုပ္ရန္ ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ "SlideShow" ကိုေရြးပါ။ ေအာက္ပါအတိုင္း က်လာပါလိမ့္မယ္။ ထိုအခါ "Slideshow settings" ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါပံု...
  • တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ Related Contents Setting ကုိ အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ Related Content ကုိအသုံးျပဳ ပါက ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ေခ...
  • သင့္ရဲ့ website မွာ price ကိုဘယ္လိုထည့္မလဲ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Shop XL Package အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ "Add to cart" system ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Online Shoppingျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္တ...
  • Child Content ကုိအသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ child menu မ်ား သုံးထားသည့္ Menu Webpage အတြင္းမွာေအာက္ပါ အတုိင္း အစဥ္ အတုိင္းေဖာ္ျပ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစဲြသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ၾကည့္ရွဳနုိင...
  • Attached File ကိုဘယ္လုိထည့္မလဲ သင္႔ရဲ့ website ကို၀င္ေရာက္ေလ့လာသူေတြကို ဖတ္ေစခ်င္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား၊ ပံုမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို download ဆြဲေစခ်င...
  • Customer မ်ားမွ Add to Cart ကုိႏွိပ္ျပီး ပစၥည္းမွာေသာအခါ Order Entries မွာ ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။Customer မွ တစ္စုံတစ္ခု ကုိ မွာယူခဲ့ပါက စာအိပ္ ကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါမည္။ စာအိပ္ကုိ ႏွိပ္ျပီးဖြင္...
  • Form Entries ေတြကိုဘယ္မွာရွာမလဲ Form ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀င္လာေသာ form မ်ားအားလံုးကိုရွာရန္ Edit Mode ထဲမွ "Entries" ကိုသြားပါ။အဲဒီမွာ "Form Entries" ဆိုတာရွိပါတယ္။အဲဒီထဲမွာ Contact Fo...
  • Customer တစ္ေယာက္က သင့္ Website တြင္ Member အျဖစ္ စာရင္းသြင္းတာနဲ႕ သင့္ Member List ထဲမွာ ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ " Entries >> Member List " အတုိင္းသြားလုိက္ပါ။ Customer က Member ...

Thank You So Much for following Our Suggestion and We also Hope You will Glad, Joining with Our Service. 

Visitors: 16,282