Smart Themes

ျပသလိုသည့္ကုန္ပစၥည္း/ ဝန္ေဆာင္မႈ႔မ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ Banner Section ႏွင့္ မိတ္္ဆက္ျခင္း။ 

Section  မွာေနာက္ဆံုးေပၚႏွင့္မိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္ Website System ရဲ Vela Easy ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ သင္သည္သိသိသာသာသင့္ရဲ Website မွာသင္ထုပ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုျပရန္အေထာက္ကူျဖင့္ျပီး၊မ်က္စိကိုပိုမိုဖမ္းစားသြားမည့္ "Banner Section

Web-Master နဲ႕ Banner ေပၚရွိပံုေတြကိုျပင္ရံုျဖင့္ သင္ျပလိုသည့္ Promotion အခ်က္အလက္ (သို႕) အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ေတြစသည္တုိ႕ကိုသက္မွတ္ထားေသာအရြယ္အစားႏွင့္ Banner Section ေပၚတြင္ Upload တန္းလုပ္ႏုိင္သည္။ျပည့္စံုသည့္လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူသင္စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္အခ်က္လက္မ်ားပါဝင္သည္၊ ၎အခ်က္ေတြသည္၊၊

 - Banner တစ္ပံုခ်င္း (သို႕) ဆက္တုိက္သြားေအာင္ Banner Slideshow ျဖင့္သက္ဆိုင္ရာ Link မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

 - Banner ကိုမ်က္ႏွာျပင္ (screen) ႏွင့္ကြက္တိိက်ေအာင္ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ေရြးခ်ယ္ရမည့္အုပ္စုသည္တစ္ခုတည္းပံုကို Upload လုပ္ျပီး system နဲ႔ပံုကိုအရြယ္စားညွိႏိုင္ရန္  auto လုပ္ထားႏုိင္သည္ (သို) ပံုကိုအရြယ္စား 3 ခု Upload လုပ္ျပီး system က computer, tablet ႏွင့္ smart phone တို႕၏မ်က္ႏွာျပင္နဲ႕ကိုက္ညီေအာင္အရြယ္ကိုေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္္။

 

 

Banner Section ရဲ Function ကို VelaEasy Website ထဲရွိ package တုိင္္းတြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ပံုမွန္ Theme ႏွင့္ Smart Theme တို႕လဲပါတယ္ေနာ္၊ Web-Master ကေနအေသးစိတ္အခ်က္လက္ႏွင့္ Banner Section ရဲအသံုျပဳပံုကိုၾကည့္လိုလွ်င္ ဤေနရာမွာနိပ္လုိ႕ရတယ္ေနာ္။

Visitors: 16,283